Privacy

Privacyreglement

Flindus gebruikt persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers om de dienstverlening optimaal vorm te geven, te corresponderen en cliënten en opdrachtgevers te kunnen bereiken.

Flindus gebruikt persoonsgegevens om verslag te kunnen leggen en certificaten uit te kunnen reiken.

De persoonsgegevens die Flindus vastlegt zijn:
– Naam, adres en woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Welke dienst aan betreffende cliënt of opdrachtgever wordt verleend
– Eventueel factuuradres indien dit afwijkend is van de NAW-gegevens
– Gespreksverslagen en/of opdrachten van de cliënt of opdrachtgever

Gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij na toestemming van de betrokkene.

Cliënten hebben het recht om hun gegevens in te zien of hun dossier te laten vernietigen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen via info@flindus.nl. Dossiers worden bewaard gedurende de huidige wettelijke termijn.

Facturen worden per email verzonden, tenzij u daartegen schriftelijk bezwaar aantekent.