Relatie & huwelijk

Je relatie is 't waard

Een fijne relatie is kostbaar. Twee verschillende mensen in één team. Twee mensen met een unieke achtergrond, opvoeding en vorming reizen samen naar de toekomst. Onderweg komen ze allerlei uitdagingen tegen. Om elkaar niet kwijt te raken, is voortdurende afstemming nodig. Dat is precies waar Flindus je graag bij helpt.

Elke relatie kent zijn hoogte- en dieptepunten. Soms raak je elkaar even kwijt, maar na enige tijd vind je elkaar weer. Of het lukt niet zo goed (meer). Er begint een eenzaam vervolg van je reis. Als het je niet lukt om écht contact te maken. Om van hart tot hart met je partner te spreken. Om elkaar op emotioneel vlak te vinden en verbonden te weten. Dit kan leiden tot veel (stil) verdriet of zelfs tot een scheiding.

Soms zijn de redenen dat je elkaar kwijt raakt overduidelijk, vaak ook niet. Er kunnen onbewuste patronen in jullie relatie zijn die er steeds voor zorgen dat de één zich terugtrekt of dat de ander zich aangevallen voelt, enzovoorts. Voor een fijne en goede relatie is het nodig om hier eerlijk naar te durven kijken. Misschien herken je je in één van onderstaande thema’s en kan Flindus met jou of jullie samen opreizen.

Thema’s

 • Communicatie

  De meeste relationele problemen ontstaan door gebrekkige communicatie of het ontbreken van communicatie. Als volwassenen bijvoorbeeld met elkaar communiceren als een ouder en een kind, dan gaat het vaak mis. Soms is de toon of een gebaar voldoende om elkaar in de haren te vliegen.

  Als je regelmatig in een discussie terecht komt met een onprettige afloop, dan is jullie communicatie niet effectief. De boodschap of de onderliggende behoefte komt niet over met alle gevolgen van dien. Flindus creëert in een aantal gesprekken inzicht in hoe jullie met elkaar communiceren en hoe dit effectiever kan.

 • Erkenning & waardering

  Ieder mens heeft een gezonde hoeveelheid aandacht, erkenning en waardering nodig. Gebrek hieraan kan grote gevolgen hebben voor ons zelfbeeld, welzijn en functioneren. Vooral als je met negatieve aandacht of miskenning te maken krijgt. Je voelt je niet gezien en erkend door de ander.

  Hoe functioneert dat in jullie relatie? Is het ‘gewoon’ wat de ander doet? Ben je zo druk, dat je vergeet de ander aandacht te geven? Vind je het lastig om je waardering te uiten? Is je waardering vooral afhankelijk van wat die ander ‘doet’ in plaats van ‘betekent’? Bij Flindus gaan we in een aantal sessies in kaart brengen hoe jij of jullie dat doen en wat de opties zijn om het anders te doen.

 • Gezinsdynamiek

  Kinderen brengen een geheel nieuwe dynamiek in een relatie. Door de opvoeding komen de onderlinge verschillen van beide partners in achtergrond, opvoeding en vorming weer nadrukkelijk naar voren. Er moet extra veel afstemming plaatsvinden tussen beide ouders. Met oudere kinderen komt de afstemming mét de kinderen er ook nog bij.

  Deze gezinsdynamiek kan soms heftig verlopen. Als dit regelmatig voorkomt, dan is het goed om eens in een aantal gesprekken uit te zoomen. Wat zijn de oorzaken en wat zijn de opties om het samen gezelliger te hebben?

 • Kwetsbaarheid

  Je echt laten kennen, is niet gemakkelijk. Zelfs niet voor je eigen partner. Je sterke en stabiele kant lukt vaak nog wel. Je zwakke, zondige en gebrekkige kant, je echte behoeftes en verlangens, je echte emoties… het vergt durf en moed om die te laten zien.

  Misschien ervaar je wel onvermogen om tot emotionele intimiteit te komen. Je in je hart laten kijken maakt je kwetsbaar. Als je negatieve ervaringen hebt op dit vlak, misschien wel onbewust, dan is het extra moeilijk. Tegelijkertijd is het de enige manier om met elkaar een goede emotionele band te ontwikkelen en om van deze intimiteit te genieten. Het is het waard om ’t in een aantal sessies te onderzoeken!

 • Onderlinge Afstemming

  Als je samen optrekt in een relatie of gezin, dan is er onderlinge afstemming nodig. Wie doet wat, wie is waar verantwoordelijk voor, wat zijn de onderlinge verwachtingen, zijn de taken zo verdeeld dat het vol te houden is, is er voldoende tijd, oog en aandacht voor elkaar, enzovoorts.

  Hoe gaat dat in jullie relatie? Als hier niet goed over gecommuniceerd wordt, kan de relatie uit balans raken. Eén van beide partners kan bijvoorbeeld oververmoeid of gefrustreerd raken. De individuele behoeftes van de partners (aan bijvoorbeeld aandacht, ruimte, geld, energie of tijd) kunnen zo onvervuld blijven. Bij Flindus onderzoeken we in een aantal gesprekken hoe dat bij jullie is en kijken we samen wat een ieder van jullie echt nodig heeft.

 • Tijdbesteding & structurering

  Als je wilt, is er altijd wat te doen, te werken, te bekijken of te lezen. Je kunt je tijd maar één keer besteden. Waar besteed jij je tijd aan? Zijn dat vooral activiteiten mét of juist zonder je partner en eventuele kinderen?

  Hoe we onze tijd invullen is vaak een onbewuste keuze. We doen datgene waar we zin in hebben. Of waar we meer erkenning ervaren. Of we doen datgene eerst, omdat andere mensen dat van ons vragen. Of we gaan daarmee moeilijke en lastige zaken uit de weg. Of … vul maar in. Het gevolg kan zijn dat je relatie en gezin er onder lijdt. Het anders doen is een optie! Laten we daar samen naar kijken. Welkom!

Zullen we eens in Lunteren afspreken?

Herken je je in één of meerdere van bovenstaande thema’s? Verlang je naar een goede en fijne relatie? Neem dan contact met ons op. We helpen je in een aantal gesprekken graag verder. Staat jouw thema er niet tussen, neem dan ook contact op. Kijk ook nog voor andere thema’s bij de andere coachingstrajecten. Inzicht helpt!