Pastorale Counseling

Als het geloof je raakt

Het geloof in de Bijbel heeft invloed op jouw leven. Op hoe je gevormd bent. Op je identiteit. Op hoe je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen kijkt. Het brengt ook vragen met zich mee. Hoe verhouden geloof en psyche zich tot elkaar? En wat schrijf je waaraan toe?

Je bent vanwege je geloof in God niet vrijgesteld van allerlei moeite. Het geloof kan extra hoofdbrekens met zich meebrengen. Vele vragen en twijfels kunnen in jouw gedachten opkomen. Vragen waarvan je niet weet of dit met je psyche te maken heeft, met het geloof of met allebei.

Er zijn veel vragen denkbaar als het gaat om het geloof in relatie tot onze persoonlijke ontwikkeling. Met pastorale counseling gaan we samen in gesprek op zoek naar Bijbelse antwoorden op je vragen.

Thema’s

 • Gezond zelfbeeld

  Mag je een positief zelfbeeld hebben? Of is dat in strijd met het Bijbelse mensbeeld? Mag je dankbaar zijn voor wie je bent, voor de talenten die je hebt gekregen? Of is dat hoogmoedig en geldt hier ‘je bent niet in staat om iets goed te doen’?

  Als je hiermee worstelt, kan dat veel impact hebben op je welbevinden en functioneren. Bij Flindus gaan we samen het gesprek aan en zoeken we naar de Bijbelse antwoorden.

 • Pijnlijke ervaringen

  Je kunt ook pijnlijke ervaringen hebben opgedaan bij mensen. Die ervaringen beïnvloeden jouw leven en je weet je geen raad hoe je hier op een Bijbelse wijze mee om moet gaan.

  Enkele voorbeelden: onrecht, bedrog, geweld, misbruik, diefstal, laster, manipulatie, enzovoorts. Bij Flindus gaan we hierover in gesprek en zoeken we samen uit hoe je hiermee op een Bijbelse wijze kunt omgaan.

 • Psychische nood

  Ook mensen die geloven in God ervaren allerlei psychische nood. Je kunt worstelen met de vraag hoe zich dit alles verhoudt tot Gods wil. Is het Zijn wil dat je zo lijdt en is het een kwestie van het lijden lijdelijk ondergaan?

  Of mag je uitzien en hulp zoeken om verlost te worden van deze nood? Niet alles is maakbaar, maar ook niet alles is onmogelijk. Bij Flindus gaat we samen in een aantal gesprekken op zoek naar Bijbelse antwoorden.

 • Twijfel

  Mensen verkeren allemaal met enige regelmaat in onzekerheid over iets. Je weet dan niet wat waarheid is, wat je moet doen of wat je moet kiezen. Ook in het geloof komt regelmatig twijfel voor. Dat kan grote impact en gevolgen hebben. Zolang we twijfelen zijn we terughoudend, passief of maken we geen keuze. Dit resulteert er ook in dat we de eventuele positieve (of negatieve) gevolgen niet zullen ervaren.

  Wat hangt er vanaf? Wat zijn de opties? Wat heb je en wat zou je kunnen krijgen? Als je veel twijfel ervaart, dan is het zinvol om dat in een aantal gesprekken te onderzoeken waar deze twijfel over gaat. Om zo te voorkomen dat je blijft hangen in onzekerheid óf dat je ongegrond de verkeerde keuze maakt. En ‘niet kiezen’ is ook een keuze.

 • Verkeerd beeld van God

  Onze pijnlijke ervaringen met mensen kan onbewust ons beeld van God gevormd hebben. Bijvoorbeeld dat je denkt dat Hij net zo dominant of gemakzuchtig is als je eigen vader. Of dat God je alleen wil horen als je goed je best doet. Of dat je je fouten voor God beter kunt verdoezelen, zoals je bij je eigen moeder deed om zo de straf te ontlopen. Enzovoorts.

  Ongemerkt kun je je zo een verwrongen beeld van God vormen. Dit kan grote gevolgen hebben voor hoe je het leven met God beleeft. Als je hiermee worstelt, dan is het goed om dit in een aantal gesprekken eens tegen het Bijbels licht te houden.

Zullen we eens in Lunteren afspreken?

Herken je je in één of meerdere van bovenstaande thema’s? Flindus kan geen pasklare antwoorden geven, maar wil heen verwijzen naar de Bijbel en aanwezig zijn in deze zoektocht. Verlang je naar raad? Neem dan contact met ons op. We helpen je in een aantal gesprekken graag verder. Staat jouw thema er niet tussen, neem dan ook contact op. Kijk ook nog voor andere thema’s bij de andere coachingstrajecten. Inzicht helpt!