Specialisatie Embodied Coaching

Van stress naar rust

Als je psychische klachten hebt, kan zich dat op allerlei manieren uiten. Ook lichamelijk. Maar hoe? Als je dat begrijpt, wordt jouw lichaam een bron van inzicht en herstel. Dit is een belangrijke reden waarom Flindus zich hierin heeft gespecialiseerd. Met een mooi woord: Embodied coaching. Niet door aanraking of dergelijke, slechts door gesprek. Lees maar mee!

Je ervaart stress. Je merkt dat fysiek. Het uit zich in verschillende lichamelijke factoren: je hartslag gaat omhoog, je ademhaling wordt sneller en oppervlakkiger, je begint te zweten, je voelt dat spieren zich aanspannen. Je bent onrustig en je lijf is klaar om in actie te komen. Klaar om vanuit een reflex te vechten, te vluchten of te verstijven.

Zo werkt het…
Volgens je autonome zenuwstelsel dreigt er gevaar. In geval van écht gevaar is dat erg nuttig, want deze reactie is erop gericht om te overleven. Maar vaak dreigt er geen echt gevaar meer en is het een opgeslagen lijfelijke ervaring vanuit het verleden. Je lijf slaat deze herinnering onbewust op, zodat het een volgende keer snel kan reageren. Je lichaam maakt hormonen aan die je in staat stellen om in actie te komen.

Alleen als er geen echt gevaar dreigt en je lichaam reageert wel op deze manier, dan kost dat elke keer weer veel energie. Je kan fysieke klachten ontwikkelen, zoals nek- of rugpijn, verkrampte spieren, hartfalen, hyperventilatie, hoofdpijn, slaapproblemen, enzovoorts. Het is dus heel goed mogelijk dat fysieke klachten een psychische oorzaak hebben.

Tijd voor herstel?
Bij Flindus gaan we samen op zoek naar de oorzaken van fysieke klachten en eventuele bronnen van stress. Vervolgens helpen we je om goed om te gaan met deze stressreactie. Het geheim? Je autonome zenuwstelsel heeft een nieuwe ervaring en hoeft een volgende keer minder heftig te reageren. Het gevolg is dat je minder stress en meer innerlijke rust gaat ervaren!

Thema’s

 • Angst & onveiligheid

  Verlamd van angst. Het ervaren van angst kan veel stress teweegbrengen. Helder nadenken lukt bijna niet meer. Ons lijf reageert fysiek op de angst door bijvoorbeeld erbij weg te willen vluchten of juist door te verstijven (verlammen).

  Als het gaat over een echt bedreigende situatie is dat een hele nuttige fysieke reactie, maar als het gebaseerd is op aannames naar aanleiding van negatieve ervaringen uit het verleden wellicht vooral hinderlijk.

  Bij Flindus gaan we het gesprek aan om helder te krijgen waar jouw angst en gevoel van onveiligheid vandaan komt én hoe zich dat uit in jouw lijf. Daarna helpen we jou om beter om te gaan met jouw lijfelijke reactie op deze angst. Zodat jouw lichaam in die situatie minder heftig hoeft te reageren.

 • Bedreigende patronen uit de opvoeding

  Kinderen worden grotendeels emotioneel gevormd door hun ouders. Kinderen kijken én kopiëren hun gedrag, denkbeelden, zienswijze, handelswijze, normen en waarden, enzovoorts. Ze leren ook door te ervaren wat wel (do’s) en wat niet (don’ts) werkt.

  Als kind maak je onbewust keuzes gericht op (over)leven. Als kind kan het effectief zijn geweest om op die wijze je behoeftes te vervullen. Maar in een andere setting met andere mensen, kunnen deze onbewuste keuzes ook juist het tegenovergestelde effect hebben. Dat kan veel stress veroorzaken.

  Bij Flindus gaan we in gesprek op zoek naar de bron van de stress. We gaan niet bewust graven in jouw verleden. Alleen datgene wat nodig is, zodat jij in het hier en nu jouw stress beter kunt reguleren. Het verleden kunnen we niet herschrijven. We kunnen wel bijdragen aan herstel van eventuele stressvolle gevolgen van het verleden.

 • Intimiteit & verbondenheid

  Het ervaren van emotionele verbondenheid met anderen is essentieel. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld oogcontact, goede gesprekken en de ervaring van aanvaarding en onvoorwaardelijkheid. In een relatie helpt fysiek contact daar ook bij.

  Als je dit mist in je relatie met je partner, vriend of vriendin, dan kan dat veel stress opleveren. Uiteindelijk kunnen we emotioneel (en zelfs fysiek) verpieteren, afstompen en ons ellendig voelen. Er kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen als het je niet lukt om deze behoefte aan intimiteit te vervullen.

  Bij Flindus gaat we in een aantal gesprekken op zoek naar wat in de weg kan staan van emotionele verbondenheid met anderen én wat er fysiek bij jou gebeurt op zo’n moment. Mogelijk is dat je lichaam bijvoorbeeld verstijfd of dat jij jezelf terugtrekt in zo’n situatie. We gaan hier samen over in gesprek, zodat jij (weer) emotionele verbondenheid met anderen kunt gaan ervaren.

 • Hoge eisen & ontoereikendheid

  Je vergt veel van jezelf. Het moet goed zijn. Het is alles of helemaal niets. Eigenlijk ben je nooit echt tevreden over het werk wat je aflevert. Het kan altijd beter. Anderen kunnen wat aan prutsen, maar jij gaat voor het hoogst haalbare. Je ervaart veel stress als het niet goed genoeg is.

  Bij Flindus gaan we samen op zoek naar de onderliggende overtuigingen en hoe zich dat fysiek uit in jouw lijf op zo’n moment. Als dat helder is, kijken we samen welke opties je hebt om het anders te doen en kijken we hoe je de stress die je ervaart in jouw lichaam beter kunt reguleren. Dit leidt tot minder stress en meer innerlijke rust.

 • Omgaan met feedback

  Feedback kan een heftige stressreactie teweegbrengen in ons lichaam. Of het nu wel of niet opbouwend is bedoeld. Helder nadenken lukt niet meer. Je kan slechts nog wat stamelen of rood aanlopen. Je spieren spannen zich aan. Wegvluchten is de beste optie of anders keihard in de verdediging. Wat zei de ander ook alweer…

  Feedback geeft je een kans om te groeien en ontwikkelen als persoon. Door jouw stressreactie mis je de inhoud en wordt de ander ontmoedigd om je nog eens feedback te geven. Beide personen worden voorzichtig met de ander. Het echte contact en verbondenheid wordt verbroken.

  Jouw stressreactie komt ergens vandaan. Bij Flindus gaan we hierover in gesprek. Als je de bron van deze stress hebt aangepakt, dan wordt het mogelijk om wél te luisteren naar de inhoud én te ontwikkelen als persoon. Of rustig te blijven als het onterecht is.

 • Overmatig en heftig reageren

  Op het moment dat je heftiger reageert dan passend is in een bepaalde situatie, dan is er vaak meer aan de hand. Soms hoeft er maar weinig te gebeuren of je vliegt al uit de bocht. Dat overkomt ieder mens. Als het regelmatig gebeurt of je hebt er last van, dan is het goed om het te onderzoeken.

  Bij Flindus onderzoeken we samen in een aantal gesprekken een aantal situaties waarin je heftig reageert. We kijken samen wat daaraan ten grondslag ligt én hoe zich dat uit in je lijf. Waarschijnlijk zijn al op een eerder moment signalen te herkennen in je lichaam, zodat bij herkenning daarvan je eerder kunt handelen. De overmatige heftige reactie is dan niet meer nodig.

 • Overschrijdend gedrag & grenzeloosheid

  Het aangeven van grenzen kan heel moeilijk zijn. Ook het respecteren van de grenzen van een ander gaat niet altijd vanzelf. Zeker als die grenzen niet duidelijk zijn en de ander daar geen duidelijkheid over geeft. Er kan dan al snel grensoverschrijdend gedrag of juist grenzeloosheid ontstaan. Beide kan veel stress veroorzaken vooral als men onvermogen ervaart om het te herstellen.

  Bij Flindus gaan we samen in een aantal gesprekken onderzoeken waar deze stressreactie vandaan komt. We kijken ook naar hoe jouw lijf reageert op zo’n moment (bv. bevriezen) en wat je kunt doen om het anders te doen. We helpen je graag om deze stressreactie beter te reguleren, zodat het lukt om je grenzen beter aan te geven. Of grenzen van anderen niet te overschrijden.

 • Overweldigende traumatische gebeurtenis

  Het overkomt je plotseling en volkomen onverwacht. Een bedreigende ervaring. Het overweldigt je even helemaal. Je hart zit in je keel en de adrenaline giert door je lijf. Langzaam maar zeker kalmeer je wat. Zolang je er maar niet aan denkt…

  Weken, maanden en jaren later kan je lijf nog steeds heftig reageren als je aan deze gebeurtenis terugdenkt of als je weer op die specifieke plek komt. Ook al is er geen gevaar meer, toch zou je deze herinnering of plek graag vermijden. De herinnering komt steeds terug…

  Bij Flindus gaan we in gesprek voorzichtig naar de randen van deze traumatische ervaring. We helpen je om de bijbehorende lijfelijke stressreactie te reguleren. Zodat het je uiteindelijk niet meer overweldigt en je lichaam er niet meer zo heftig op reageert.

 • Verlangen naar erkenning en waardering

  Ieder mens heeft aandacht, erkenning en waardering nodig om te (over)leven. We willen gezien worden in wie we echt zijn. Er zijn voorbeelden bekend waarbij kinderen te weinig aandacht kregen en daar ziek van werden en groeiachterstanden opliepen. We kunnen zelfs te midden van allerlei mensen om ons heen toch erkenning en waardering missen. Dit kan veel stress opleveren.

  Bij Flindus onderzoeken we in een aantal gesprekken wat eventuele onderliggende oorzaken of overtuigingen zijn. Ook kijken we naar de situaties waarin je hier vooral tegen aanloopt én hoe je lijfelijke reactie dan is. Je krijgt opties om je verlangen naar erkenning en waardering vervuld te krijgen.

Zullen we eens in Lunteren afspreken?

Herken je je in één of meerdere van bovenstaande thema’s? De thema’s die genoemd zijn bij Coaching & Therapie kunnen ook stressreacties met zich meebrengen en door middel van Embodied Coaching behandeld worden. Verlang je naar minder stress en meer innerlijke rust? Neem dan contact met ons op. We helpen je in een aantal gesprekken graag verder. Staat jouw thema er niet tussen, neem dan ook contact op. Inzicht helpt!

Twee coachees vertellen…

“Stress is al mijn hele leven een thema geweest wat vaak terugkwam. Dit zorgde o.a. ook voor lichamelijke en psychische klachten die het ene moment meer opspeelden dan het andere moment. Afgelopen jaar kwam dit op mijn pad en ik ben nog steeds heel erg blij dat ik een traject voor embodied coaching ben ingegaan!

De gesprekken maakten veel los, maar hebben me ook over veel hobbels en obstakels heen geholpen. Daardoor heb ik kleine en grote dingen in mijn leven leren verwerken en op die manier ontstond er ook veel meer ruimte en rust (mentaal en fysiek) in mijn leven. Ook kwamen er dingen boven die heel diep zaten, maar waar ik me niet meer heel bewust van was dat dit nog zo’n grote invloed op mijn leven had.

Ik herken beter stressreacties en weet nu ook beter om te gaan met de factoren daarvan. Wat ik persoonlijk heel waardevol vond, was het kijken naar de lichamelijke reacties op stress. Dit gaat dieper dan alleen cognitief kunnen beredeneren wat stressfactoren zijn en wat je daaraan moet doen.

Wanneer je in meer of mindere mate stress ervaart in je leven, wat je ook belemmert in je privé en/of werk, dan zou ik je dit traject van harte aanraden: Een professioneel coachingstraject waarbij het christenzijn wordt verweven!”

Yvonne. Ze volgde een (embodied) coachingstraject bij Flindus

“Stress hoort nu eenmaal bij mij”, dacht ik altijd. Toen ik met Gerwin eens ging sparren over Elke Dag Nieuw kwam dat ter sprake. Hij legde me uit dat er iets te doen is aan lichamelijke stressreacties. Gerwin heeft mij geholpen om te onderzoeken welke ervaringen daaraan ten grondslag lagen, zowel in werk- als privésfeer.

Het aantal stressmomenten in mijn leven is nu enorm verminderd en ik reageer er veel minder heftig op. Dat is gezondheidswinst en geeft me een vrijheid waar ik enorm dankbaar voor ben.

Elise Pater-Mauritz, Elke Dag Nieuw